Работно време:
понеделник до петък - от 07:15 до 14:00ч.
събота и неделя - от 07:30 до 12:30ч.
Начало » Условия за ползване и конфиденциалност

Условия за ползване и конфиденциалност

Настоящата страница е собственост на ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД, компания с дългогодишен опит в сферата на търговията със сушени плодове и ядки.

Интернет-страницата (сайтът) е създадена с информационна цел. Страницата предоставя обща и първоначална информация за продуктите и услугите, които ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД предоставя, и съдържа връзки към други полезни сайтове. При проявен интерес от страна на ползвателите на предоставената в сайта информация, моля да се свържете с нас за повече информация по начините, посочени за контакт в сайта.

ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия без предварително уведомление. Получавайки достъп до сайта на ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД, в едно със съдържащите се в него материали и информация, ползвателите приемат, че са прочели, разбрали, и че са съгласни с условията за ползване на настоящия сайт.

 Отговорности

ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД предприема всички разумни и възможни действия за предоставяне на актуална и точна информация за своите продукти и  услуги, но в случаи на пропуски или неточности не носи отговорност за каквито и да е неблагоприятни последици, вкл. за преки, косвени, инцидентни или трайни, както и други вреди, възникнали поради или свързани с достъпа на ползвателите на тази страница.

Ползвателите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на Интернет страницата.

Цялата информация на сайта вкл. и графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително уведомление. ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД гарантира неприкосновеност на лични данни.

ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД полага разумната грижа и предприема необходимите действия, за да обезпечи сигурността на информацията, съдържаща лични данни, предоставени от ползвателите на сайта онлайн, посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

Сигурност

ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на Вашите данни.

ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД Ви съветва да използвате „Firewall” и актуализиран антивирусен софтуер. „Firewall” е система, проектирана да предотврати неоторизиран достъп до вашия компютър или частна мрежа и може да бъде настроена да Ви уведомява при опит за нежелан достъп до вашата система. Антивирусният софтуер е предназначен за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми. Обновявайте редовно Вашия антивирусен софтуер.

 Авторско право

 Дизайнът, структурата и съдържанието на този сайт са предмет на авторско право, като изключителното право за ползването им принадлежи на ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД. Ползвателите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и друга информация от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти, услуги и лога.

Ползвателите на сайта нямат право да изменят, копират, публикуват, продават или лицензират цялото или някаква част от съдържанието на Интернет страницата, нито да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите, които ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД предоставя.

Интернет страницата на ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД е част от корпоративната визия и от начините за предоставяне на информация за продуктите и услугите на фирмата. Дизайнът и структурата на сайта на ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД са обновени през 2017 г. и целят утвърждаване на корпоративната идентичност на фирмата.

Изработването на информационната структура и съдържанието на страниците е осъществено от НЕТПРО ДИЗАЙН ЕООД.

ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число и настъпили евентуални вреди породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа и/или използването на Интернет-страница от Вас.

Съдържанието на настоящата Интернет страница и технологиите, използвани в нея са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, публикации, изображения (лога), интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само при условие, че се посочи източника и се добави линк към ………………… Използването на графични и други /текстови/ материали, публикувани в Интернет-страницата, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Top